Is é an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) an comhlacht stáit atá freagrach as ríalú na hearnála cumarsáide leictreonaí (teileachumarsáide, radachumarsáid agus tarchur craolacháin) agus an earnáil poist. Is muidne an t-údarás rialála náisiúnta do na hearnálacha sin de réir dhlí an AE a bhíonn trasuite i reachtaíocht na hÉireann. Bunaíodh ComReg ar an 01 Nollaig 2002 agus tá Coimisiún, ina bhfuil triúr Coimisinéirí, i gceannas air.

De réir an Achta um Ríaláil Cumarsáide 2002 – 2011, tá raon leathan feidhmeanna agus cuspóirí ag ComReg i dtaobh cur ar fáil líonraí cumarsáide leictreonaí, seirbhisí cumarsáide leictreonaí agus poist.

Is é an Coimisiún, i dteannta na foirne ArdBhainistíochta, atá freagrach as bainistiú stráitéiseach agus oibríochtúil na heagraíochta. Braitheann ComReg ar iarrachtaí ár bhfoirne ar fad (dlíodóirí, eacnamaithe, innealtóirí, cuntasóirí, anailísithe gnó, speisialtóirí riaracháin agus eile) chun ár mbunchospóirí féin agus ár ndualgais reachtaíochta a bhaint amach.

Ceisteanna faoi Irish Gaelic Vocabulary Flashcards | Quizlet


Tarchur ghaois (Irish

Posted by 2018 article

516qLF9+hKL